Ένας από τους μεγάλους guru του επενδυτικού στερεώματος, ο Peter Grandich μιλάει στον Jim O’Conell ειδικό συντάκτη του καναδέζικου Report on Business TV, για την ευκαιρία επένδυσης που παρουσιάζεται στο Bull Market του χρυσού αλλά και για μερικές επιλεγμένες μετοχές…