Μία πολύ απλή τεχνική θεώρηση του δολλαρίου μας λέει ότι (όπως και στο μεγάλο σχηματισμό H&S που σχηματίστηκε από πέρυσι το καλοκαίρι και διέσπασε στήριξη κατά τα τέλη Απριλίου 2006) ο μικρός σχηματισμός H&S -δεξιά στο γράφημα- είναι “ώριμος”, και εάν δεν κρατήσει τότε το νόμισμα των ΗΠΑ κινδυνεύει άμεσα να δοκιμάσει τη “τελική στήριξη” των 80,5 μονάδων (πράσινη γραμμή κάτω-κάτω)…
..οψόμεθα.

κλικ για μεγ�θυνση